.

BPPD Draaiduizeligheid

Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid (BPPD) of draaiduizeligheid

BPPD wordt veroorzaakt door oorsteentjes (gruis) in een deel van het binnenoor waar deze niet horen te zitten en waar ze duizeligheidsklachten geven bij bepaalde hoofdbewegingen. BPPD is één van de belangrijkste veroorzakers van duizeligheid en een van de best behandelbare vormen. Kenmerken zijn duizeligheid, aanwezig enkele seconde na het maken van een specifieke beweging van het hoofd, zoals voorover buigen, omrollen in bed of naar boven kijken. De duizeligheid duurt meestal niet langer dan een minuut en is vaak aanwezig in lighouding. Dit laatste onderscheidt BPPD van andere vormen van duizeligheid.

De oefentherapeuten uit IJmond-Noord raden u nadrukkelijk aan om bij vermoeden van (draai)duizeligheid eerst bij uw huisarts langs te gaan, om eventuele andere oorzaken van duizeligheid uit te sluiten. Uw oefentherapeut kan de diagnose draaiduizeligheid niet stellen.

Een aantal oefentherapeuten (Gerda, Trudi, Lia, Simone & Tamar) in deze regio zijn intercollegiaal geschoold op het gebied van Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid (BPPD), door oud-oefentherapeut Tineke Duin. Inmiddels hebben zij ruime ervaring met onderzoek en behandeling van mensen met deze specifieke vorm van duizeligheid.

Uw oefentherapeut behandelt middels repositiemanoeuvres, habituatietraining en huiswerkoefeningen onder begeleiding van een professional. Deze behandeling kan de ziekteduur flink bekorten!

De oefentherapeutische behandeling zal bestaan uit:

Onderzoek: Na verwijzing met de diagnose BPPD, gesteld door een huisarts of specialist, zal de oefentherapeut na een vraaggesprek een aantal testen (o.a. Hallpike) uitvoeren om precies te bepalen in welk (cirkelvormig) kanaal of aan welke zijde de draaiduizeligheid (in het binnenoor) gelegen is.

Educatie: Na onderzoek wordt de tijd genomen om u uit te leggen wat de oorzaak van deze vorm van duizeligheid is en welke behandeling de oefentherapeut zal toepassen.

Behandeling: vervolgens wordt u behandeld middels repositiemanoeuvres (bijv. Epley, Sémont, Brandt-Darhoff), waar de oefentherapeut u bij begeleid. Er wordt uitleg gegeven over bepaalde leefregels waar u zich gedurende twee dagen na uitvoeren van de manoeuvres aan dient te houden. Daarnaast wordt vaak een huiswerkoefening meegegeven, die de patiënt in de regel gedurende 10 dagen dient uit te voeren.

Na de eerste behandeling wordt een volgende afspraak gepland, waarin de testen worden herhaald en wordt nagegaan of andere manoeuvres nodig zijn om de klachten te verminderen of te verhelpen.

In de meeste gevallen heeft een dergelijke behandeling binnen enkele dagen effect!

Nieuwsgierig?
Neem contact op met een van de therapeuten!