.

Oefentherapie Cesar

Algemeen

Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode, gericht op de behandeling van klachten aan het bewegingsapparaat en het voorkomen van klachten ten gevolge van een onjuiste houding, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde ziekte of afwijking.

De basisgedachte van oefentherapie Cesar:

Er is een optimaal houdings- en bewegingspatroon aan te wijzen; Iedereen kan d.m.v. een duidelijk leerproces zich een goed houdings- en bewegingspatroon aanleren. Goed bewegen houdt in dat het spierstelsel optimaal gebruikt wordt en de gewrichten op de juiste manier belast worden. Om dit te realiseren zal de oefentherapeut Cesar altijd het lichaam als geheel benaderen en zich niet slechts beperken tot een lokale klacht.

Doel

Het doel van oefentherapie Cesar is de klachten te doen verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen, uitgaande van ieders - strikt persoonlijke - bewegingsmogelijkheden en rekening houdend met de bepaalde situatie waarin een ieder zich bevindt (leef- en beroepsomstandigheden).

Werkwijze

De oefentherapeut Cesar stelt een op de persoon gericht behandelplan op, dat bestaat uit een zorgvuldige keuze van oefeningen. Als uitgangspunten voor dit behandelplan gelden:

 • De diagnose van de verwijzer.
 • Onderzoek en diagnose van de oefentherapeut.
 • De individuele situatie en de mogelijkheden van de patiënt.

Het doel van de therapie

De patiënt moet zelf actief aan de therapie deelnemen en leren begrijpen en voelen hoe en waarom bewegingen het best op een bepaalde manier kunnen worden uitgevoerd, want een belangrijke voorwaarde voor een blijven resultaat is inpassing van het geleerde in het dagelijks leven.

Kenmerken oefentherapie

 • Richt zich op het gehele lichaam.
 • De oorzaak van de klachten wordt opgespoord door te kijken naar de samenhang tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoontes.
 • Maakt de cliënt zelfredzaam.
 • Door een persoonlijk oefenprogramma en doelgericht trainen, krijgt de cliënt inzicht in de klachten en leert er zelfstandig mee omgaan.
 • Vraagt van de cliënt een actieve houding.
 • De therapeut 'coacht' de cliënt. De cliënt moet actief meewerken aan zijn/haar gezondheid.
 • Is kostenbesparend.
 • Door een duurzaam resultaat na te streven, belandt de cliënt minder gauw terug in het behandelcircuit, wat zeker op langere termijn kostenbesparend werkt.