.

Directe toegang (DTO)

Directe toegankelijkheid oefentherapie (DTO)
 
Indien u denkt baat te kunnen hebben bij een bezoek aan de oefentherapeut, dan kunt u direct bij de oefentherapeut terecht. Dit kan prettig zijn wanneer u de oefentherapeut bijvoorbeeld reeds kent door eerdere behandeling of wanneer u direct kennis wilt maken en geholpen wilt worden.
 
U kunt dus op eigen initiatief, zonder tussenkomst van de huisarts, een oefentherapeut inschakelen.
 
Mensen met klachten die samenhangen met houding en beweging, weten zelf vaak heel goed wat ze nodig hebben. Voor veel van deze cliënten is oefentherapie de aangewezen behandeling. Tijdens uw eerste bezoek zal er een screening plaatsvinden om te onderzoeken of u bij de oefentherapeut op de juiste plaats bent of dat er mogelijk beter eerst nader onderzoek plaats zou moeten vinden. In dit laatste geval zal de oefentherapeut u adviseren alsnog eerst naar de huisarts te gaan.